Recyclen

Werkradio’s

Perfectpro is een partner van Wecycle. Deze organistatie zorgt, mede in opdracht van Stichting Bruingoed, voor het inzamelen, afvoeren en hoogwaardig recycleren van de oude Perfectpro werkradio’s.

Batterijen

Voor het verwerken van oude batterijen en accu’s is Perfectpro aangesloten bij Stibat. Naast het afdragen van de verwijderings-bijdrage per product, verzamelt Perfectpro de oude batterijen en accu’s t.b.v. een milieu-vriendelijke recyclage.